Kdo vytřídil Vaše oblečení?

Každý rok se jeden týden v dubnu koná Fashion Revolution Week. Je to týden, kdy kromě jiného, toto hnutí, které bojuje za transparentní, etický a udržitelný módní průmysl, vyzývá lidi, aby se značek ptali ,,Who made my clothes?‘‘

Je to výzva, která podněcuje lidi, aby se víc zajímali o to, kdo a v jakých podmínkách vyrobil jejich oblečení.

Protože módní průmysl často v rámci maximálního snižování výrobních nákladů ,,šetří‘‘ právě na lidech, což se potom odráží na podmínkách, v jakých pracují, či na jejich výplatách, které jsou často pod hranicí životního minima.

S myšlenkami hnutí Fashion Revolution absolutně souhlasíme a také bychom se rádi do této výzvy zapojili.

A protože je naše oblečení z druhé ruky, a ze stovek různých značek, dopátrat se k tomu, kdo ho vyrobil, bylo nemožné.

Ale co víme úplně přesně je, kdo ho pro Vás v naší třídírně důsledně vytřídil. Proto Vám chceme představit pár z našich zaměstnankyň, kterým vděčíme za krásné kousky v našich obchodech.

Děkujeme Vám, i dalším 200 zaměstnancům třídírny, za skvělou práci, kterou odvádíte!

 

Další novinky